Notár JUDr. Katarína Nagyová Notársky Úrad Komárno

JUDr. Katarína Nagyová, notár

Notársky úrad Komárno

poskytovanie notárskych služieb

adresa kancelárie:
Jókaiho 26
945 01 Komárno


Notársky úrad predstavuje súbor právomocí udelených na dobu neurčitú štátom notárovi ako fyzickej osobe na výkon notárskej činnosti a na ďalšiu činnosť na základe Notárskeho poriadku, trvalo spojených so sídlom, do ktorého bol notár vymenovaný. Notárske úrady na Slovensku sú pracoviská s vysokou právnou odbornosťou a špičkovou informačnou technológiou.

Aktuality

Všeobecné elektronické podanie nájdete na http://podanie.gov.sk

Zabezpečenie elektronickej komunikácie s príslušnou Správou katastra, Obchodným registrom a odborom Živnostenského podnikania a klientom okrem cesty na príslušné úrady ušetriť 50% na správnych a súdnych poplatkoch.

>>